ПАКЕТИ

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2019 г. „ЕСКОМ” ООД променя цените на услугите за пакети, както следва:

BASIC DUO

Интернет план+кабелна ТВ

24 лв.

  • Скорост: 60(100)Mbps *
  • ТВ канали: 59/120**
  • Такса включване: НЯМА

STANDART DUO

Интернет план+кабелна ТВ

28 лв.

  • Скорост: 100(160) Mbps *
  • ТВ канали: 59/120**
  • Такса включване: НЯМА

PREMIUM DUO

Интернет план+кабелна ТВ

34 лв.

  • Скорост: 200 Mbps *
  • ТВ канали: 59/120**
  • Такса включване: НЯМА

* Забележка

* Скоростите са различни в зависимост от това дали абонатът е на LAN (кабелна мрежа) или PON (оптично трасе). За повече инфо вижте интернет плановете. Еском е в процес на поетапна замяна на всички кабелни трасета с оптични такива. Това важи за всички градове, в които Еском предлага услугите си.

** Броят канали е за аналогова/цифрова телевизия в зависимост от приемника.

Пакетните услуги са валидни само за физически лица при сключване на договор за 12 месеца.

Всички услуги са ПРЕДПЛАТЕНИ.

Операторът си запазва правото да променя цените.