Хостинг и Колокация

Хостинг

ESCOM Cloud FTP

1TB облачна услуга за архивиране 
100 Euro без ДДС  годишна такса

Архивиране
Потребителите както на Mac, така и на Windows могат да използват всеки FTP клиентски софтуер (като FileZilla, WinSCP), за да се свържат с тяхното хранилище ESCOM Cloud FTP. В допълнение към FTP функционалността, ESCOM Cloud FTP предоставя множество други функции, които фирмите ще намерят за полезни, когато архивират своите системи и уебсайтове (както и тези на своите клиенти, ако ги контролират). Това включва интегрирано споделяне на файлове, NAS съвместимост и локално пространство за съхранение. Софтуер подходящ за архивиране може да свалите и използвате от следните сайтове -http://www.acebackup.com/https://www.duplicati.com/ , https://www.cobiansoft.com/index.html

 

Какво е колокация

Услугата колокация представялва физческо позициониране на клиентски сървъри или друго оборудване в специализиран дата център, който осигурява необходимите условия за непрекъснато и безпроблемно функциониране. Разполагайки вашето оборудване в наш дата център, вие получавате гаранция за постоянна интернет свързаност, непрекъсваемост на електрозахранването, поддържане на оптимални условия като: температура на помещението, ниво на влажност, ниво на запрашеност и др. Колокирането в специално изграден дата център удължава живота на вашето оборудване, гарантира 100% сигурността му и високата му производителност.

Цена за колокация на сървър на клиента: от 160.00 лв с ДДС на мсесец за 1U - за справки и запитвания 038/536000.