Хостинг и Колокация

Хостинг

Цена за нает сървър: 150.00 лв с ДДС на месец

характеристика на сървъра:
CPU: Intel Xeon 4 Ядра
Памет: 4GB
HDD: 2x500 gb
Сързаност: 100 MB

Какво е колокация

Услугата колокация представялва физческо позициониране на клиентски сървъри или друго оборудване в специализиран дата център, който осигурява необходимите условия за непрекъснато и безпроблемно функциониране. Разполагайки вашето оборудване в наш дата център, вие получавате гаранция за постоянна интернет свързаност, непрекъсваемост на електрозахранването, поддържане на оптимални условия като: температура на помещението, ниво на влажност, ниво на запрашеност и др. Колокирането в специално изграден дата център удължава живота на вашето оборудване, гарантира 100% сигурността му и високата му производителност.

Цена за колокация на сървър на клиента: от 160.00 лв с ДДС на мсесец за 1U - за справки и запитвания 038/536000.