Бизнес решения

С развитието и на бизнеса и създаването на все по големи мрежи от обекти се повишават и изискванията към използваните софтуерни системи.

escom разработва софтуерни системи за цялостно управление на бизнеса.

 

Ние предлагаме комплексни информационни решения, които са:

 

 

Индивидуалният подход към всеки клиент гарантира работещ краен продукт, насочен към нуждите на конкретния бизнес и комуникиращ с клиентите по широкодостъпен и печеливш начин.

Нашите клиенти могат да разчитат, както на стандартни, така и на индивидуално разработени решения.

Нашата цел е създаването на бързи и надеждни приложения за кратки срокове, които да удовлетворят потребностите и изискванията на клиента.

Предлагаме постоянна техническа поддръжка на програмата, както и на сървъра на който се намира инсталацията на програмата.