ESCOM ви предоставя фиксирана телефонна услуга, с икономични тарифи за разговори в страната и чужбина. Вие ще получите номера от стационарния номерационен план на ESCOM, изходящи и входящи телефонни разговори, провеждане на разговори на преференциални цени с цял свят и възможност за преносимост на телефонните номера.

  1. Намаляне цената на телефонните разговори

  2. Увеличаване на качеството на телефонните разговори

  3. Прецизно отчитане времето на разговор

  4. Безплатно включване

  5. Безплатни разговори в мрежата на Еском

  6. Заплащането на разговорите е след приключването на отчетния период