Контакти - ЕСКОМ ООД

Kаса - бул. "България" 64 - каса


Тел: 0301 / 53606

кв. "Устово" - ул. "Тракия" 76


Тел: 0301 / 53637

Централен офис - бул. "България" 6


Тел: 0301 / 53636 Поддръжка: 0301 / 86026Банкова сметка

BIC: PRCBBGSF IBAN: BG85PRCB92301045893313 Прокредит банк ЕАД

Забележка:

Превод извършен по банков път се обработва до 3 работни дни


Контактна форма