Контакти - ЕСКОМ ООД

Офис и каса - ул. "Търговска" 12


Тел: 03781 / 22 - 92; 03781 / 8686 скоро; Поддръжка: 03781 / 8600 скоро  Банкова сметка

BIC: PRCBBGSF IBAN: BG85PRCB92301045893313 Прокредит банк ЕАД

Забележка:

Превод извършен по банков път се обработва до 3 работни дни


Контактна форма