Контакти - ЕСКОМ ООД

Каса


ул. "Крайбрежна" 6

Тел: 0331 / 93 600

Офис и каса - бул. "България" 12 А


Тел: 0331 / 65-359 0331 / 93636 Поддръжка: 0331 / 93600 0899 / 877 459  Банкова сметка

BIC: PRCBBGSF IBAN: BG85PRCB92301045893313 Прокредит банк ЕАД

Забележка:

Превод извършен по банков път се обработва до 3 работни дни


Контактна форма