Escom BONUS

представлява бонус система за коректните интернет абонати.
От 15.02.2009 г всеки път когато
предплатите избраната от Вас интернет услуга, получавате точки съответсващи на точките в регламента. Под предплащане се разбира: заплащане на интернет услуга преди изтичане на Вашия период. Точките се регистрират към Вашето потребителско име. Можете да получите и допълнителени точки при попълване на анкетата на www.escom.bg. Тази анкета е изключително важна за нас, тъй като ни помага да разберем какво е ценно за Вас и как може да Ви бъдем полезни. Събирането на определен брой точки позволява да заплатите определени услуги с точки.

Информация за натрупаните точки може да получите :


Започна голямото трупане на бонуси! Бъдете коректни абонати, вземете вашия бонус
 

Условия за участие1. Право на участие има всяко физичеко лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, има договор за ползване услугите на  /Кабелен интернет/.

2.
Escom си запазва правото да променя настоящите условия за участие, като уведомява своите клиенти за извършените промени на www.escom.bg в седем дневен срок преди влизане в сила.

3. Точките са поименни и не могат да бъдат прехвърляни на друг акаунт.

4. Събирането им става чрез:

5. Печелите точки, само ако не сте пропуснали датата на месечното си плащане за кабелен интернет.
Например: Вашия последно платен период е 15.01.-15.02. Следващото плащане трябва да бъде извършено до 14.02 /включително/.

6. Срещу натрупаните точки може да получите услуга съгласно регламента.

7. Може да използвате Вашия бонус, само ако имате достатъчно натрупани точки. Не се допуска смесване на плащането: може да плащате или само в лева или само в точки.

8. Използването на точките става само с изричното искане от титуляра на место.

9. ВАЖНО!

Нямате право на точки ако :
- вече сте ползвали отстъпка по наша услуга или промоция;
- не сте физическо лице;
- сте абонат на пакетна услуга за първа година или ползвате друга промоция на escom.Вие губите натрупаните точки, ако имате прекъсване на интернет достъпа поради забавено плащане.

Пример: Периодът ви е 04.05.2011 - 04.06.2011. За да не загубите натрупаните до момента точки, трябва да заплатите следващият период (04.06 - 04.07.2011) преди 04.06.2011. Колко точки получавате?

1. При заплащане на интернет услуга Вие получавате съответен брой точки:

Плащате получавате
интернет услуга точки
16 лв 130 т.
20 лв 165 т.


Вие избирате как да използвате Вашия бонус от еском. Можете да ползвате натрупаните точки по някои от изброените по-долу начини.

Ползване на интернет услуга.

Необходими точки за заплащане на преференциални услуги.

точки интернет услуга
1600 т. 16 лв
2000 т. 20 лв


Напр.: За да използвате интернет услуга от 16лв са необходими 1600 т.

Забележка:

Превод извършен по банков път се обработва до 3 работни дни