Взаимно свързване

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА НА „ЕСКОМ” ООД И НЕОБХОДИМИЯ ЗА НЕГОВОТО РЕАЛИЗИРАНЕ ДОСТЪП
Изменени и допълнени на основание Решение No 550 от 20.10.2016 г. на Комисия за регулиране на съобщения

 

 

На основание решение 550/20.10.2016 г. на КРС,
ЕСКОМ прилага следните цени за
терминиране на трафик от 01.11.2016:
 

УСЛУГИ

В лева на минута

Терминиране на гласови повиквания

01.11.2016 г.

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.

01.01.2019 г.

01.01.2020 г.

0.0015 

0.0015 

0.0015 

0.0014 

0.0014 

 

* С национален произход
* С произход от Европейски съюз и
Европейска икономическа зона: (Австрия, Азорски острови,
Белгия, България, Германия, Гърция,
Дания, Естония, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Канарски острови,
Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн,
Люксембург, Мадейра, Малта,
Нидерландия, Норвегия, Обединено
Кралство, Португалия, Полша, Румъния,
Словакия, Словения, Унгария, Финландия,
Франция, Хърватия, Чехия, Швеция)