Ние търсим

Ние търсим

  Ние оценяваме факта, че сте инвестирали енергия и усилия в своето образование, че сте заредени с нови идеи, инициативи и готовност да ги осъществите;че можете да поемете отговорността да участвате в развитието на нашия динамичен бизнес.

  Качествата, които ценим високо са почтенност, амбиция и висока вътрешна мотивация, желание за придобиване на нови знания и практически опит, гъвкавост и творческо мислене, ангажирано и отговорно отношение, ориентация към постигане на целите и високи резултати.

  Ако считате, че притежавате тези качества, имате знанията и уменията изпратете ни професионална автобиография с актуална снимка (CV) и мотивационно писмо, като посочите подходяща за вас позиция.

 Изпратете вашето CV

 

Свободни позиции

  Съгласно възприетите стандарти за работа само одобрените по документи кандидати се канят на интервю. Процесът на подбор включва поне два етапа на интервюиране, преди да се вземе окончателно решение и да се направи предложение за работа на кандидата.

  Всички лични документи, които постъпват в отдел “Човешки ресурси” по електронен път или по пощата, се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. За всеки кандидат се преценяват предимствата пред останалите от гледна точка на образователен ценз, допълнителна квалификация, езикови знания и умения, професионален опит, участия в проекти. Всеки кандидат, който отчетем, че е подходящ за нашият екип се включват в електронна база данни и се обръщаме към неговата кандидатура при наличието на подходяща за неговият опит и знания позиция.