Фирмени ценности

Фирмени ценности

Ние от Еском от самото начало развиваме своя собствена фирмена култура. Неконвенционалния ръководен стил и модерната структура на фирмата, подпомагат творческото начало и чувството за отговорност на служителите. 

Ние вярваме в нашият екип и в добродетелите, заложени в основата на нашата корпоративната култура.

Доверие - ние искаме да работим в среда, в която хората и комуникацията между тях е открита и никой не се страхува да изкаже на глас мислите и мнението си.

Колективен дух и вяра - ние вярваме в колегите си и се стараем всеки да го разбере и да вярва,че винаги има на кого да разчита в различни ситуации.

Уважение - чрез него, ние ще помогнем на всеки да развие пълния си потенциал и ще му помагаме да се справи с всички предизвикателства в своята работа.

Почтеност - това е условието с което приемаме всички новодошли в нашият екип и се стремим да посветим всеки да следва най-високите етични стандарти.

Така ние сме сигурни, че нашите служители са щастливи и доволни защото една организация е толкова добра, колкото са добри хората, които работят за нея.

Убедени, че един висококвалифициран персонал е нашето най-голямо богатство, ние подпомагаме нашите служители при повишаване на тяхната квалификация и в реализацията на личните им цели.