Специално предложение за учители и обслужващ персонал в училища и детски градини

Интерент план Special - скорост 20 Mb                              14 лв.

Special DUO - Интернет план Special +TV                           20 лв.

Предложението включва:

Офертата важи за служители в сектор образование, при сключване на едногодишен договор.

Цените са за месец и са с ДДС