Работно време на магазините в гр. Хасково за Великден

Централен офис — магазин, ул. „Епископ Софроний“ 12


26.04.2019 г. — 09:00 - 15:00 часа

27.04.2019 г. — 09:00 - 15:00 часа

28.04.2019 г. — почива

29.04.2019 г. — 10:00 - 16:00 часа

01.05.2019 г. — 09:00 - 16:00 часа

06.05.2019 г. — 09:00 - 16:00 часаЦентрален офис — дежурен екип, ул. „Епископ Софроний“ 12


26.04.2019 г. — 11:00 - 17:00 часа

27.04.2019 г. — 11:00 - 17:00 часа

28.04.2019 г. — 10:00 - 16:00 часа

29.04.2019 г. — 12:00 - 18:00 часа

01.05.2019 г. — 12:00 - 19:00 часа

06.05.2019 г. — 12:00 - 19:00 часаМагазин Раковски — 5


26.04.2019 г. — почива

27.04.2019 г. — почива

28.04.2019 г. — почива

29.04.2019 г. — почива

01.05.2019 г. — почива

06.05.2019 г. — почиваМагазин в ж.к. „Орфей“ — К1 секция В ет.1 срещу блок 22


26.04.2019 г. — почива

27.04.2019 г. — почива

28.04.2019 г. — почива

29.04.2019 г. — почива

01.05.2019 г. — почива

06.05.2019 г. — почиваМагазин ул. Македония — 11


26.04.2019 г. — почива

27.04.2019 г. — почива

28.04.2019 г. — почива

29.04.2019 г. — почива

01.05.2019 г. — почива

06.05.2019 г. — почиваОфис Кенана — ул. Георги Бенковски 56


26.04.2019 г. — почива

27.04.2019 г. — почива

28.04.2019 г. — почива

29.04.2019 г. — почива

01.05.2019 г. — почива

06.05.2019 г. — почиваВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!