Във всички санирани блокове ESCOM изгражда оптична мрежа до дома

Едновременно със санирането на блоковете клиентите на ESCOM ще получат и оптична връзка към интернет. По този начин клиентите на фирмата ще получат не само по-надеждна връзка , но и възможност за по-високи скорости, както и възможност за ползване на нови услуги