Еском стартира нов сайт за софтуерните разработки на фирмата

Еском стартира нов сайт за софтуерните разработки на фирмата. В сайта е представен основният модул escom+ софтуер за фирмено управление. Представени са и отделните модули на продукта. За повече информацияhttp://escom.bg/dev/