Внедряване и услуги, свързани с продуктите от фамилията Омекс.

Еском ООД е партньор на ОмегаСофт ООД и е оторизиран да разпространява, внедрява и предлага услуги, свързани с продуктите от фамилията Омекс.

Ако развивате бизнес и се нуждаете от автоматизиране дейностите по Управление на Персонала и Работната заплата и всички произтичащи документи, свързани с честите промени в трудовото, социалното и здравното законодателство на Република България, ние можен да ви помогнем.

Омекс 2000 - най-мощния механизъм за изчисление на работната заплата!

За контакти: 038 536 560