Работно време на касите в гр. Хасково през празничните дни

Централен офис - магазин
 
03.09.2011г - 08:30h- 18:00h
04.09.2011г - почива
05.09.2011г - 09:00h- 18:00h
06.09.2011г - 09:00h- 18:00h
 
Централен офис- дежурен екип
 
03.09.2011г - 08:30h- 20:00h
04.09.2011г - 09:30h- 18:30h
05.09.2011г - 09:30h- 18:30h
06.09.2011г - 09:30h- 18:30h

Каса Раковска- матрицата

03.09.2011г - 09:00h- 21:00h
04.09.2011г - 09:00h- 21:00h
05.09.2011г - 09:00h- 21:00h
06.09.2011г - 09:00h- 21:00h

Каса в к-с Веспрем
 
03.09.2011г - 08:30h- 18:00h
04.09.2011г - почива
05.09.2011г - почива
06.09.2011г - почива
 
Каса  ул. Македония

03.09.2011г - 08:30h- 18:00h
04.09.2011г - почива
05.09.2011г - почива
06.09.2011г - почива

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !